Energiankulutus on yksi suurimmista vuotuisista kustannuksista kaikenlaisissa kiinteistöissä, niin kerrostaloissa kuin omakotitaloissakin. Huonosti optimoitu talotekniikka vuotaa rahaa hukkaan. Nämä vuotokohdat voidaan tilkitä.

Lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihdon, automaation ja valaistuksen saneeraus säästää rahaa, ja kiinteistön arvo kasvaa. Investointi maksaa itsensä takaisin saavutetulla säästöllä. Taloyhtiössä yhtiövastike voidaan pitää ennallaan tai jopa laskea.

Lämpökarhun palvelut varmistavat, että energiatehokkuutesi on ajan tasalla. Toteutamme projektit aina käyttäen parhaita menetelmiä, laitteita ja materiaaleja emmekä unohda asiakastamme asennuksen jälkeen. Määrätietoisella toiminnalla ja jatkuvalla valvonnalla taataan laitteiston energiatehokkuus, käyttövarmuus ja helppokäyttöisyys. Ota yhteyttä, niin lasketaan kuinka paljon voit säästää.


 

Älykäs ohjaus

Älykäs energiaremontti toteutetaan kokonaisuutena, jonka keskiössä on automaatio. Lämmitystä, valaistusta tai sähkölaitteita ei kannata pyörittää turhan takia. Nykyaikainen teknologia mahdollistaa monien kiinteistön toimintojen automatisoimisen mahdollisimman taloudellisiksi ja ympäristöystävällisiksi.

Kiinteistö ohjelmoidaan muistamaan pienet ja suuremmatkin asiat, jotka asukkailta helposti unohtuvat. Energiaa säästyy huomaamattomasti sisäilmaolosuhteista tinkimättä. Automaatiojärjestelmä myös kerää jatkuvasti kiinteistösi energiankulutuksesta tietoa, jota voit seurata älypuhelimella tai tabletilla.

 

 

Lämmitys

Kiinteistöt lämmitetään tyypillisesti kaukolämmöllä, öljyllä, sähköllä, maalämmöllä tai muilla lämpöpumpuilla. Vuosina 1960–1980 rakennetuissa taloissa on tyypillisesti joko kaukolämpö, öljylämmitys tai sähkölämmitys. Energiakustannuksista on usein mahdollista säästää suuriakin summia, kunhan tietää miten ja mistä. Todellisten energiansäästöjen toteutuminen vaatii vastuullista ja ammattitaitoista suunnittelua, jossa kiinteistön pitkän aikavälin tavoitteet otetaan huomioon. Tässä Lämpökarhu voi auttaa. Pyydä maksutta alustava kartoitus kohteestasi.

Maalämpö on yksi lämpöpumpputekniikkaa hyödyntävistä lämmitysmuodoista ja yleisin lämmitystapa suomalaisissa uudistaloissa. Maalämpöjärjestelmään sisältyy kiinteistön sisälle asennettava lämpöpumppuyksikkö sekä maahan kaivettava putkisto eli lämmönkeruupiiri. Pintaputket keräävät routakerroksen alapuolelta maahan varastoituneen auringon lämmön. Geoterminen lämpö johdetaan syvemmältä maan sisältä. Muita lämpöpumppuja ovat ilmavesilämpö- ja ilmalämpöpumput. Lue lisää…

Ilma-vesilämpö tuottaa lämpöä ulkoilmasta ja tuo sen kiinteistösi käyttöön. Ilmasta saatava lämpö tuotetaan ilma-vesilämpöpumpulla kuten maalämmössä maasta otettava lämpö. Tuotettu lämpö hyödynnetään niin kiinteistön lämmittämisessä kuin lämpimän käyttöveden lämmittämisessä. Ilma-vesilämpöpumppu sopii erinomaisesti rinnan öljylämmityksen kanssa. Lue lisää…

Poistoilmalämpöpumppu PILP ja lämmön talteenotto LTO. Kiinteistöstä poistoilman ja jäteveden mukana pakenevasta lämmöstä suurin osa voidaan yleensä ottaa talteen. Talteen otettu lämpö johdetaan takaisin kiinteistön käyttöön maalämpöjärjestelmän kaltaisella tekniikalla.

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Se mahdollistaa helpon ja mukavan lämmityksen, mutta vaatii ajoittain laitteiston huoltoa ja uusimista. Kaukolämpöä saadaan paikalliselta energialaitokselta. Lämpökarhu auttaa kaukolämpöjärjestelmien ajan tasalla pitämisessä ja optimoinnissa. Voimme myös auttaa arvioimaan, kannattaako kiinteistösi siirtää kaukolämmöstä maalämmön piiriin. Lue lisää…

 

 

Sähkö

Energiaremontissa sähköä käyttävää tekniikkaa lähestytään kahdelta suunnalta: kuinka vähentää sähkönkulutusta ja kuinka tuottaa tarvittava sähkö ympäristöystävällisesti. Kiinteistön sähkönkulutusta arvioimalla ja mittaamalla löydetään energiasyöpöt laitteet. Analyysin perusteella suunnitellaan kuhunkin kohteeseen tarvittavat keinot vähentää sähkönkulutusta esimerkiksi älykkäällä sähkönkäytön ohjauksella ja led-valaistuksella. Kiinteistön riippuvuutta sähköverkosta ja fossiilisista energialähteistä taas voidaan vähentää aurinkosähköjärjestelmillä.

 

 

Vesi

Vedenkulutusta hallitaan määrätietoisella järjestelmän säädöllä sekä kulutustottumusten ohjauksella. Myös vuotavat vesikalusteet ovat erittäin kalliita: yksi vuotava wc-kaluste voi aiheuttaa jopa yli 1 000 euron kulut vuodessa. Vesivahinkojen riskiä voidaan alentaa merkittävästi älykkäillä vesivuotovahdeilla, jotka tunnistavat pienimmätkin tihkuvuodot.

Jäteveden mukana poistuu jopa kaksikymmentä prosenttia kiinteistön lämmöstä. Tätä energianhukkaa voidaan hillitä lämmön talteenotolla (ks. yllä).

 

 

Ilmanvaihto

Puhdas sisäilma on terveyskysymys. Ilmanvaihdolla pidetään huolta riittävästä ilman vaihtuvuudesta ja rakennuksen sisäilmaston tuulettumisesta. Vanhoissa rakennuksissa ilmanvaihto on toteutettu usein koneellisella poistoilmalla, jossa käyttölämpöinen noin 21-asteinen ilma puhalletaan suoraan ulos. Lämmönhukkaan on ratkaisuna lämmöntalteenottojärjestelmät (LTO, ks. yllä). Järjestelmä ottaa talteen suurimman osan ilmanvaihdon kautta tapahtuvasta energianhukasta.

 

 

Jäähdytys

Huoneistojen jäähdytetään tavallisesti huoneisto- tai tilakohtaisilla ilmastointilaitteilla, jotka puhaltavat lämmintä ilmaa ulos. Silloin kuin jäähdytyksen tarve on suuri, parempi ratkaisu on kiinteistökohtainen jäähdytysjärjestelmä, jossa sisäilmastosta poistettava lämpö otetaan talteen. Tällöin arvokasta lämpöä ei mene hukkaan, vaan se palautetaan kiinteistön lämmitysjärjestelmään ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen.