Usein kysyttyä

Valitse tuote > Kaukolämpö > Maalämpö > Ilma-vesilämpö

Maalämmöstä kysyttyä

Voiko maalämmön toimintaan luottaa?

Huolellisesti toteutettuna maalämpö on luotettava lämmitysmuoto siinä missä kaukolämpö tai öljylämmitys. Maalämpöjärjestelmän toimintavarmuus elinkaarimallin mukaan on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota järjestelmän mitoituksessa.

Väärin mitoitettu järjestelmä voi olla usein halvan kuulonen ja ongelmat ilmenee vasta vuosien päästä esimerkiksi energiakentän riittämättömyytenä, mikä ilmenee yleensä suurina sähkölaskuina. Oikein mitoitettu maalämpöjärjestelmä tuottaa tasaisesti ja varmasti energiaa läpi elinkaaren.

MIKÄ ON Oikea mitoitus maalämmölle?

Oikea mitotus maalämmölle saadaan katsomalla kiinteistö kokonaisuutena. Perusperiaatteena maalämpöjärjestelmän mitoituksessa tulee huomioida niin kulutettu lämpö kuin lämmin käyttövesi.

Mitoituksessa on myös syytä ennakoida mahdolliset lähitulevaisuudessa tulevat lämmöntarvemuutokset tai järjestelmän laajennukset hybridijärjestelmäksi, kuten poistoilman lämmöntalteenoton käyttöönotto tai jäteveden lämmöntalteenotto.

Kuinka valita sopiva maalämpölaitteiston urakoitsija?

Urakoitsijan valinnassa tärkeintä on kiinnittää huomiota kokonaisvastuullisuuteen. Suunnitelluista toimenpiteistä viestimisen tulee olla ymmärrettävää ja selkeää. 

Vastuulliset toimijat myöntävät asentamalleen järjestelmälle vähintään 2–5 vuoden takuun. Vastuuntuntoinen urakoitsija valvoo järjestelmän toimintaa minimissään takuuajan.

Sopivan urakoitsijan löydyttyä maalämpöjärjestelmän toimittamisesta sitovat sopimukset tulisi aina tehdä kirjallisina ja päätöksen tekoon tulisi olla riittävästi aikaa käytettävissä.

Valitse tuote > Kaukolämpö > Maalämpö > Ilma-vesilämpö

Kaukolämmöstä kysyttyä

Milloin kaukolämpölaitteet tulisi uusia?

Kun kiinteistössä olevan kaukolämpölaitteiston ikä lähenee pientaloissa 20–25 vuotta, taloyhtiöissä ja liikekiinteistöissä 15–20 vuotta. Mikäli laitteiston iästä ei ole tietoa, niin ottamalla meihin yhteyttä voimme auttaa kaukolämpölaitteiston iän ja kunnon selvittämisessä.

Uusinko lämmönsiirtimen vai koko kaukolämpölaitteiston?

Usein lämmönsiirtimien kunto huomataan kun suihkusta ei tule lämmintä vettä (lämmintä käyttövettä ei tule riittävästi) tai sisätiloissa on poikkeuksellisen viileää (lämmityksen teho riittämätön). Lämmön riittoisuuden vika johtuu usein lämmönsiirtimistä, mutta siihen vaikuttavat myös muut laitteiston osat kuten venttiilit ja automatiikka. Mikäli laitteisto on suhteellisen uusi niin huolto on järkevää. Muussa tapauksessa kokonaisuuden saneeraus on usein kannattavin ratkaisu.

Mistä tiedän kaukolämpölaitteeni iän?

Kaukolämpölaitteen ikä selviää yleensä laitteen tunnuskilvestä. Mikäli tunnuskilven tietoja ei ole käytettävissä, niin sitten laitteen ikä löytyy teknisistä tiedoista ja laiteasennuksen tiedoista.

Miksi kaukolämpölaitteisto kannattaa huoltaa tai uusia, jos siinä ei ole mitään vikaa?

Ennakoinnin sijaan reagoimme usein liian myöhään huollon tarpeisiin, jolloin syntyy yllättäviä kustannuksia. Yllätysten sijaan on mahdollista seurata ajantasaisesti kaukolämpölaitteisto kuntoa sekä lisätä huollot ja saneeraukset suunnitelmallisesti kiinteistön pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmaan. Asianmukaisella huollolla ja ylläpidolla voidaan varmistaa kaukolämpölaitteiden toimintavarmuus, käyttömukavuus sekä säästetään rahaa välttämällä ikävät yllätykset.

Miten kauan asennustyöt kestävät?

Pienissä kohteissa asennustyöt kestävät 1–2 päivää. Isommissa kohteissa asennustyöhön vaadittava aika kohteessa on 2–3 päivää.

Kuinka kauan vesi- ja lämpökatko kestää?

Pidämme katkokset veden- ja lämmönjakelussa minimaalisina. Tavanomainen vesikatko on alle 4 tuntia ja lämpökatkot pyrimme pitämään alle 8 tunnissa.

Onnistuuko kaukolämpösaneeraus myös talvella?

Kyllä onnistuu. Vaikka kaukolämpösaneeraus on suositeltavaa ajoittaa lämmityskauden ulkopuolelle, niin voidaan se tarpeen tullen toteuttaa myös talviaikaan. Lämmityskaudella toteutettavat kaukolämpösaneeraukset suunnitellaan tavanomaista tarkemmin ja tarvittaessa tiloihin asennetaan varalämpöjärjestelmä.

Milloin ylläpitopalvelu kannattaa ottaa käyttöön?

Oikea-aikainen huolto tuo huolettomuutta ja tekee kustannussäästöjä. Ylläpitopalvelu on tarpeen silloin kun haluat varmistaa kaukolämpölaitteistosi yhtäjaksoisen ja häiriöttömän toiminnan tulee sitä huoltaa säännöllisesti. Lämpökarhun ylläpitopalvelu toteuttaa vuosihuollot ja tarkastukset puolestasi. Ihanne tilanne ylläpitopalvelun käyttöönotossa on kaukolämpösaneerauksen yhteydessä. Ylläpitopalvelu on myös mahdollista saada jälkikäteen.

Mitä hyödyn valvomopalvelusta?

Valvomopalvelulla varmistat huolettomuuden kaukolämpölaitteiston ylläpidossa. Asentamamme laitteistot on mahdollista liittää Lämpökarhu 24/7 valvomoon. Häiriötilanteissa automaation hälytykset tulevat valvomon kautta asiantuntijallemme, joka priorisoi hälytyksen kiireellisyyden. Asiantuntija päättää hälytykseen tehtävistä toimenpiteistä, jolloin tarvittava huolto kohdistetaan tarkoin ja tällä säästetään turhia kuluja. 

Lisäksi Lämpökarhun valvomopalvelu edistää käyttäjien luottamusta kiinteistön ylläpidon järjestäjiin, vapauttaa ylläpitäjien aikaa häiriötilanteissa, kun asiantuntijamme ottavat haltuun tilanteen järjestelyn.

Valitse tuote > Kaukolämpö > Maalämpö > Ilma-vesilämpö

Muut kysymykset

Voiko lämmitysjärjestelmän vaihtaa?

Lämmitysjärjestelmä on yleensä mahdollista vaihtaa. Lämmitysmuodon vaihtamisesta on syytä keskustella asiantuntijan kanssa sen kannattavuuden hyödyistä. Lämmitysjärjestelmän valinnat tulisi tehdä elinkaarimallin mukaisesti, jossa huomioidaan kiinteistön elinkaaren vaihe parhaan lopputuloksen saavittamiseksi.

Lämmitysjärjestelmän vaihto esimerkiksi 1: Vesikiertoinen sähkölämmitys on helppo ja kustannustehokas vaihtaa vaikka vesi-ilmalämpöön tai maalämpöön.

Lämmitysjärjestelmän vaihto esimerkki 2: Öljylämmityksen, puulämmityksen tai kaukolämmön vaihto vaikka maalämpöön on usein kustannustehokas vaihtoehto erityisesti silloin kun lämpöä kuluu paljon ympäri vuoden.

Milloin hybridijäjrestelmä on kannattava?

Hybridi järjestelmä on kannattava aina kun se tuottaa enemmän kuin kuluttaa elinikänsä aikana. Taloudellisesti hybridijärjestelmän kannattavuus tulee elinkaaren aikaisesta takaisinmaksuajasta ja nykyhetken säästöstä.

Hybridiesimerkki 1: Asuinkerrotalo rakennettu vuosin 1970–1990 välillä, huoneistoja 65–120, talossa keskitetty koneellinen poistoilmanvaihto ja lämmitysmuotona kaukolämpö. --> Hybridijärjestelmä on tedennäköisesti kannattava. Sopiva hybridijärjestelmä on lämmön talteenotto poistoilmasta (LTO-järjestelmä), joka kytketään toimimaan osaksi nykyistä lämmitysjärjestelmää. Järjestelmään voisi lisäksi kytkeä jäteveden lämmöntalteenoton mahdoliisuuksien mukaan. Järjestelmän valintaan vaikuttaa talon rakenne, teknisen tilan koko ja sijainti sekä talo sijainti.

Hybridiesimerkki 2: Toimitilakiinteistö rakennettu 1990, jossa pinta-ala on 15 000 neliöä, koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto 2-teholla, kesällä jäähdytys sähköllä tai sitä harkitaan ja lämmitysmuotona kaukolämpö. --> Hybridijärjestelmä on tedennäköisesti kannattava. Kohteen lämmöntalteenottotehoa on mahdollista parantaa, puhaltimien mitoitusta tarkistaa ja kiinteistöautomaation toimintaa mahdollista virittää päivittämällä LTO-yksikkö ja kiinteistöautomaatio kokonaisuudessaan. Lisäksi kiinteistön lämmitystä voisi harkita muuttaa maalämmölle, jolloin jäähdytykseen tarvittavan energian voitaisiin ottaa talteen maalämpöpumpulla.

Vesivahingon ennaltaehkäisy?

Nykyään mahdolliset vesivuodot voidaan havaita vuotovahdeilla hyvinkin tarkkaan. Vuotovahdit eroavat paljon toisistaan tarkkuuden ja toiminnallisuuden osalta. Paras vesivuotovahti tunnistaa heti poikkeavan vedenkulutuksen sekä sulkee vedentulon välittömästi. Jälkimmäinen ominaisuus ehkäisee itse vesivahingon pelkän vuodontunnistamisen sijaan. Lisäksi vuodon tunnistamisen herkkyys on oleellinen asia vesivuotovahtien vertailussa.

Vesivuotovahdin asennus on vaivatonta toteuttaa lämpölaitteiden asennuksen yhteydessä. Suosittelemme Leakomatic vesivuotovahteja jotka sopivat kaikkiin kohteisiin. Katso tarkemmin kotimaisesta Leakomaticista https://leakomatic.com/fi/.