Usein kysyttyä

 

KAUKOLÄMPÖ

 

Milloin kaukolämpölaitteet tulisi uusia?

Kun kiinteistössä olevan kaukolämpölaitteiston ikä lähenee pientaloissa 20–25 vuotta, taloyhtiöissä ja liikekiinteistöissä 15–20 vuotta. Mikäli laitteiston iästä ei ole tietoa, niin ottamalla meihin yhteyttä voimme auttaa kaukolämpölaitteiston iän ja kunnon selvittämisessä.


Uusinko lämmönsiirtimen vai koko kaukolämpölaitteiston?

Usein lämmönsiirtimien kunto huomataan kun suihkusta ei tule lämmintä vettä (lämmintä käyttövettä ei tule riittävästi) tai sisätiloissa on poikkeuksellisen viileää (lämmityksen teho riittämätön). Lämmön riittoisuuden vika johtuu usein lämmönsiirtimistä, mutta siihen vaikuttavat myös muut laitteiston osat kuten venttiilit ja automatiikka. Mikäli laitteisto on suhteellisen uusi niin huolto on järkevää. Muussa tapauksessa kokonaisuuden saneeraus on usein kannattavin ratkaisu.


Mistä tiedän kaukolämpölaitteeni iän?

Kaukolämpölaitteen ikä selviää yleensä laitteen tunnuskilvestä. Mikäli tunnuskilven tietoja ei ole käytettävissä, niin sitten laitteen ikä löytyy teknisistä tiedoista ja laiteasennuksen tiedoista.


Miksi kaukolämpölaitteisto kannattaa huoltaa tai uusia, jos siinä ei ole mitään vikaa?

Ennakoinnin sijaan reagoimme usein liian myöhään huollon tarpeisiin, jolloin syntyy yllättäviä kustannuksia. Yllätysten sijaan on mahdollista seurata ajantasaisesti kaukolämpölaitteisto kuntoa sekä lisätä huollot ja saneeraukset suunnitelmallisesti kiinteistön pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmaan. Asianmukaisella huollolla ja ylläpidolla voidaan varmistaa kaukolämpölaitteiden toimintavarmuus, käyttömukavuus sekä säästetään rahaa välttämällä ikävät yllätykset.


Miten kauan asennustyöt kestävät?

Pienissä kohteissa asennustyöt kestävät 1–2 päivää. Isommissa kohteissa asennustyöhön vaadittava aika kohteessa on 2–3 päivää.


Kuinka kauan vesi- ja lämpökatko kestää?

Pidämme katkokset veden- ja lämmönjakelussa minimaalisina. Tavanomainen vesikatko on alle 4 tuntia ja lämpökatkot pyrimme pitämään alle 8 tunnissa.


Onnistuuko kaukolämpösaneeraus myös talvella?

Kyllä onnistuu. Vaikka kaukolämpösaneeraus on suositeltavaa ajoittaa lämmityskauden ulkopuolelle, niin voidaan se tarpeen tullen toteuttaa myös talviaikaan. Lämmityskaudella toteutettavat kaukolämpösaneeraukset suunnitellaan tavanomaista tarkemmin ja tarvittaessa tiloihin asennetaan varalämpöjärjestelmä.


Milloin ylläpitopalvelu kannattaa ottaa käyttöön?

Oikea-aikainen huolto tuo huolettomuutta ja tekee kustannussäästöjä. Ylläpitopalvelu on tarpeen silloin kun haluat varmistaa kaukolämpölaitteistosi yhtäjaksoisen ja häiriöttömän toiminnan tulee sitä huoltaa säännöllisesti. Lämpökarhun ylläpitopalvelu toteuttaa vuosihuollot ja tarkastukset puolestasi. Ihanne tilanne ylläpitopalvelun käyttöönotossa on kaukolämpösaneerauksen yhteydessä. Ylläpitopalvelu on myös mahdollista saada jälkikäteen.


Mitä hyödyn valvomopalvelusta?

Valvomopalvelulla varmistat huolettomuuden kaukolämpölaitteiston ylläpidossa. Asentamamme laitteistot on mahdollista liittää Lämpökarhu 24/7 valvomoon. Häiriötilanteissa automaation hälytykset tulevat valvomon kautta asiantuntijallemme, joka priorisoi hälytyksen kiireellisyyden. Asiantuntija päättää hälytykseen tehtävistä toimenpiteistä, jolloin tarvittava huolto kohdistetaan tarkoin ja tällä säästetään turhia kuluja. 

Lisäksi Lämpökarhun valvomopalvelu edistää käyttäjien luottamusta kiinteistön ylläpidon järjestäjiin, vapauttaa ylläpitäjien aikaa häiriötilanteissa, kun asiantuntijamme ottavat haltuun tilanteen järjestelyn.

 

MUUT PALVELUT

 

Vesivahingon ennaltaehkäisy?

Nykyään mahdolliset vesivuodot voidaan havaita vuotovahdeilla hyvinkin tarkkaan. Vuotovahdit eroavat paljon toisistaan tarkkuuden ja toiminnallisuuden osalta. Paras vesivuotovahti tunnistaa heti poikkeavan vedenkulutuksen sekä sulkee vedentulon välittömästi. Jälkimmäinen ominaisuus ehkäisee itse vesivahingon pelkän vuodontunnistamisen sijaan. Lisäksi vuodon tunnistamisen herkkyys on oleellinen asia vesivuotovahtien vertailussa.

Vesivuotovahdin asennus on vaivatonta toteuttaa lämpölaitteiden asennuksen yhteydessä. Suosittelemme Leakomatic vesivuotovahteja jotka sopivat kaikkiin kohteisiin. Katso tarkemmin kotimaisesta Leakomaticista https://leakomatic.com/fi/.